Digitalizációról a Proptech konferencián

2022. május 25-én rendezték meg a harmadik hazai proptech konferenciát, amely az ingatlan tervezéssel, építéssel, bérléssel, bérbeadással, üzemeltetéssel stb. kapcsolatos technológiai trendekkel és innovációkkal foglalkozott.

A program részeként sor került egy digitalizációs kerekasztalra, ahol azt beszéltük végig a résztvevőkkel, hogy vajon a hazai ingatlan szakmában dolgozó cégek mennyire felkészültek digitálisan, hogyan tudnak nekikezdeni a digitalizációnak és mik az általában vett kihívások ezen a téren. A Digiméter projektet jómagam képviseltem a kerekasztalban.

Bővebben a konferenciáról: https://conference.proptechhungary.hu/

--

--

Szociológus-politológus, a Corvinus Egyetem adjunktusa. Információs társadalom kutató, MI és e-kereskedelem szakértő

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Robert Pinter

Szociológus-politológus, a Corvinus Egyetem adjunktusa. Információs társadalom kutató, MI és e-kereskedelem szakértő